Obec Vesce

Úřední deska
Zveřejnění informace - pozvánka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mokrá
Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic


Zveřejnění informace

Výzva občanům
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


zveřejnění informace

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu

Oprava silničního propustku pod silnicí II/159 v km 40,509 mezi obcí Dráchov a Záluží


Zveřejnění informace

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017


Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do PS Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21.října 2017


Oznámení

o schválení závěrečného účtu obce za rok 2016


Zveřejnění informace

Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2016
Rozpočtové opatření


Zveřejnění

Rozpočtové opatření č. 1/2017


Zveřejnění

rozpočtový výhled na roky 2015 -2019


Zveřejnění

Schválený rozpočet na rok 2017