Obec Vesce

Úřední deska
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního díla
Bechyňský potok od soutoku s Lužnicí po pramen ř.km. 0,000-20,545