Obec Vesce

Úřední deska
pozvánka

Pozemkové úpravy v k.ú. Mokrá u Soběslavi
Zjišťování průběhu hranic - došetření hranice vnitřního obvodu KoPÚ dne 25.10.2017


Volby

Zveřejnění informace


Zveřejnění informace

Výzva občanům
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Zveřejnění informace

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017


Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do PS Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21.října 2017


Oznámení

o schválení závěrečného účtu obce za rok 2016


Zveřejnění informace

Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2016
Rozpočtové opatření


Zveřejnění

Rozpočtové opatření č. 1/2017


Zveřejnění

rozpočtový výhled na roky 2015 -2019


Zveřejnění

Schválený rozpočet na rok 2017