Obec Vesce

Úřední deska
Zveřejnění informace

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce , které se koná v sobotu 24.2.2018


Zveřejnění záměru prodeje majetku

Zveřejnění záměru obce na prodej pozemků p.č. 841/13 a 841/14 v k.ú. Mokrá u Soběslavi


Zveřejnění záměru prodeje majetku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1025/3 v k.ú. Čeraz


Zveřejnění informace

O době a místě konání volby prezidenta republiky


Zveřejnění informace

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mokrá u Soběslavi
Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic dne 11.1.2018


Informace

Poklady k dani z nemovitostí na rok 2018


Zveřejnění informace

Rozpočet DSO Soběslavsko 2018


Zveřejnění informace

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018


informace

Volba prezidenta 2018
informace o počtu a sídle volebních okrsků


Zveřejnění informace

Návrh rozpočtu obce Vesce na rok 2018


Oznámení

Stanovení počtu členů OVK pro volbu presidenta 2018


zveřejnění informace

RO č.2


Zveřejnění informace

Výzva občanům
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Zveřejnění informace

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017


Oznámení

o schválení závěrečného účtu obce za rok 2016


Zveřejnění informace

Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2016
Rozpočtové opatření


Zveřejnění

Rozpočtové opatření č. 1/2017


Zveřejnění

rozpočtový výhled na roky 2015 -2019


Zveřejnění

Schválený rozpočet na rok 2017