Obec Vesce

Úřední deska
Veřejná vyhláška

daň z nemovitých věcí na rok 2017


Oznámení

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání veřejnou vyhláškou
Příjezdová komunikace k RD, veřejné osvětlení a odvodnění k k.ú. Vesce u Soběslavi


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního díla
Bechyňský potok od soutoku s Lužnicí po pramen ř.km. 0,000-20,545